Thủ tục đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể

Liên quan đến thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể có hai trường hợp đó là: Chuyển tên hộ kinh doanh cá thể khi thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể hoặc thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể.

Thủ tục chuyển tên giấy phép kinh doanh trong trường hợp thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể:

Đây là trường hợp thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể khi hộ kinh doanh có nhiều cá nhân cùng góp vốn đăng ký hộ kinh doanh và đã cử một trong số các thành viên đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể. Nhưng sau đó, hộ kinh doanh cá thể muốn đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể sang thành viên góp vốn khác của hộ kinh doanh cá thể. Trường hợp này, hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh nộp thông báo đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể kèm giấy đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể.

Thủ tục sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể trong trường hợp chuyển tên hộ kinh doanh cá thể:ho kinh doanh

Đây là trường hợp chủ hộ kinh doanh hộ cá thể muốn sang tên hộ kinh doanh cho một cá nhân khác. Trường hợp này, chủ hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể. Hồ sơ thực hiện thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể bao gồm: hợp đồng chuyển nhượng hộ kinh doanh, thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hồ sơ chuyển tên hộ kinh doanh cá thể được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thực hiện thủ tục sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể, hộ cá thể sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ở một số quận, huyện thủ tục sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể có thể thực hiện qua internet.

DỊCH VỤ CHUYỂN TÊN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh có nhu cầu thực hiện thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể nhưng chưa biết tiến hành thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể.

0934562586