Home / Tổng hợp / Thủ tục thành lập công ty kiến trúc

Thủ tục thành lập công ty kiến trúc

Thủ tục thành lập công ty kiến trúc

Kiến trúc là một ngành đặc thù, là một lĩnh vực có tính sáng tạo cao. Những người làm trong lĩnh vực kiến trúc thường là những người có tính thẩm mỹ cao. Kiến trúc là một ngành nghệ thuật về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc, ngoài công tác thiết kế công trình có thể tham gia vào rất nhiều lĩnh vực thiết kế quản lý khác như quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quản lý giám sát dự án, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa hay thiết kế tạo dáng công nghiệp. Do sự đa dạng về lĩnh vực kinh doanh nên có nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty kiến trúc, thành lập công ty tư vấn kiến trúc. Luật Ngô Gia xin chia sẻ kinh nghiệm thành lập công ty kiến trúc, tư vấn cách thành lập công ty kiến trúc, điều kiện thành lập công ty kiến trúc, điều kiện thành lập công ty tư vấn kiến trúc và hướng dẫn thủ tục thành lập công ty kiến trúc.

thành lập công ty kiến trúc cách thành lập công ty kiến trúc thành lập công ty tư vấn kiến trúc kinh nghiệm thành lập công ty kiến trúc

  1. Điều kiện thành lập công ty kiến trúc

Điều 154 Luật xây dựng năm 2014 quy định: Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng thì Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình như sau:

  • Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
  • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

 

  1. Thủ tục thành lập công ty kiến trúc

Khi thành lập công ty kiến trúc, thành lập công ty tư vấn kiến trúc, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 để đăng ký thành lập công ty kiến trúc. Danh mục hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn kiến trúc, thành lập công ty kiến trúc bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kiến trúc;
  • Điều lệ công ty kiến trúc ( phù hợp với loại hình doanh nghiệp mà công ty kiến trúc lựa chọn);
  • Danh sách cổ đông/thành viên;
  • Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cổ đông/thành viên công ty kiến trúc nếu thành viên/cổ đông là cá nhân, Bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp nếu thành viên/cổ đông là tổ chức.
  • Hợp đồng dịch vụ với Luật Ngô Gia thực hiện thủ tục thành lập công ty kiến trúc.
  1. Dịch vụ thành lập công ty kiến trúc, thành lập công ty tư vấn kiến trúc

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty kiến trúc, thành lập công ty tư vấn kiến trúc hãy liên hệ ngay với luật Ngô Gia. Luật Ngô Gia sẽ tư vấn các điều kiện thành lập công ty kiến trúc, điều kiện thành lập công ty tư vấn kiến trúc và thay mặt quý khách thực hiện thủ tục thành lập công ty kiến trúc.

điều kiện thành lập công ty tư vấn kiến trúc điều kiện thành lập công ty kiến trúc thủ tục thành lập công ty kiến trúc

Gọi Ngay!