Home / Tổng hợp / Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

 1. Thủ tục chung thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
 • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Sau  khi đã chuẩn bị xong các hồ sơ trên, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tư nhân như:

-khắc dấu và đăng ký sử dụng con dấu

– thực hiện các thục tục về hồ sơ thuế ban đầu của doanh nghiệp tư nhân

– đặt in và thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp tư nhân……

Trên đây là thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân để các cá nhân tham khảo khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân

Gọi Ngay!