Home / Tư vấn pháp lý / Tư vấn trường hợp được miễn giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Tư vấn trường hợp được miễn giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Gia đình bạn của tôi đang có nhu cầu xin con nuôi, theo tôi được biết là có những trường hợp sẽ được miễn giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, nay tôi muốn nhờ tổng đài tư vấn giúp chúng tôi về thắc mắc khi nào thì sẽ được miễn lệ phí, khi nào thì được giảm lệ phí khi đăng ký nuôi con nuôi

Tư vấn trường hợp được miễn giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Trả lời câu hỏi về tư vấn trường hợp được miễn giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.

Do bạn không nói rõ cho chúng tôi về việc đăng ký nuôi con nuôi của bạn có yếu tố nước ngoài không, nên chúng tôi sẽ tư vấn cả 2 trường hợp: con nuôi có yếu tố nước ngoài và con nuôi không có yếu tố nước ngoài

Căn cứ điều 4 Nghị định Số 114/2016/NĐ-CP

Trường hợp được miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước:

  • Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi, cô cậu dì chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi
  • Trường hợp nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm hiv/aids, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
  • Trường hợp đối tượng có công với cách mạng nhận con nuôi

Trường hợp giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài:

  • Trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi giảm 50% lệ phí đăng ký con nuôi nước ngoài
  • Cô cậu dì chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi được giảm 50% lệ phí đăng ký con nuôi nước ngoài
  • Nhận từ 2 trẻ em nước ngoài (các đối tượng phải là anh chị em ruột) thì bé thứ 2 trở đi được giảm 50% lệ phí.

Trong trường hợp vẫn còn thắc mắc bạn có thể gọi điện trực tiếp vào tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi

Gọi Ngay!