Home / Tổng hợp / Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần

Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần

Cơ chế quản lý tài chính công ty cổ phần

Vấn đề quản trị tài chính của doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề xây dựng chiến lược tài chính, tổ chức chế độ tài chính, mục tiêu và kế hoạch về xây dựng quỹ dự phòng tài chính tại công ty cổ phần phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Từ khái niệm tài chính có thể hiểu tài chính công ty cố phần là sự hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty cổ phần trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Khi xây dựng chế độ tài chính của công ty cổ phần, tùy thuộc tình hình tài chính công ty cổ phần có thể quyết định các chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.
Bên cạnh việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ, quỹ dự phòng tài chính của công ty cổ phần là các quan hệ kinh tế khác đó là: Quan hệ tài chính giữa công ty cổ phần với Ngân sách nhà nước;  Quan hệ tài chính giữa công ty cổ phần với các chủ thể khác trong việc góp vốn, vay vốn, cho vay vốn, tài trợ vốn…; Quan hệ tài chính trong nội bộ công ty cổ phần, như việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức sau thuế của công ty cổ phần, giữa công ty cổ phần với người lao động trong công ty…
Công ty cổ phần có những nét riêng về đặc điểm của công ty nên vấn đề tài chính của công ty cổ phân cũng mang những nét đặc trưng như:

– Vốn của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là  tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
– Cách huy động vốn của công ty cổ phần linh động hơn các doanh nghiệp khác.
+ Chuyển nhượng cổ phần
+ Phát hành cổ phiếu/mua bán cổ phiếu. Đây là cách để công ty cổ phần huy động vốn. Trường hợp cồng ty cổ phần là công ty cổ phần đại chúng sẽ có mã cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

+ Phát hành trái phiếu
Để thành lập công ty tài chính cần đáp ứng điều kiện thành lập công ty tài chính theo quy định của pháp luật. Có rất nhiều công ty tài chính đã và đang hoạt động hiệu quả như một số công ty cổ phần tài chính. Các cá nhân có nhu cầu được tuyển dụng vào làm việc trong môi trường tài chính có thể tham khảo các công ty tài chính dưới đây:

  1. công ty tài chính cổ phần vinaconex – viettel, công ty cổ phần tài chính quốc tế aiavn, công ty cổ phần đầu tư tài chính ast, công ty cổ phần đầu tư tài chính findex, công ty cổ phần tài chính acf việt nam, công ty cổ phần đầu tư tài chính an thịnh, công ty cổ phần đầu tư tài chính fit, công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo an, công ty cổ phần tài chính acs, công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính (fss), công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông ftl, công ty cổ phần tài chính sông đà; công ty cổ phần tài chính & phát triển doanh nghiệp, công ty tài chính cổ phần dệt may việt nam, công ty cổ phần tài chính prudential, công ty cổ phần tài chính đông nam á, công ty cổ phần tài chính dệt may việt nam, công ty cổ phần tài chính xi măng, công ty cổ phần tài chính điện lực evn đà nẵng, công ty cổ phần tập đoàn tài chính hoa kỳ, công ty cổ phần tài chính hoa kỳ, công ty cổ phần tài chính dầu khí việt nam, công ty cổ phần đầu tư tài chính g7, công ty cổ phần tài chính đầu tư chu việt, công ty cổ phần đầu tư tài chính vabe, công ty cổ phần tài chính bảo hiểm dầu khí pvfc, công ty cổ phần đầu tư tài chính đất việt, công ty cổ phần tư vấn tài chính crb, công ty cổ phần đầu tư tài chính việt thành, công ty cổ phần đầu tư tài chính bidv, công ty cổ phần đầu tư tài chính thiên việt, công ty cổ phần tài chính cao su, công ty cổ phần đầu tư tài chính sv, công ty cổ phần truyền thông tài chính stoxplus, công ty cổ phần thương mại tài chính sao mai, công ty cổ phần tập đoàn tài chính sva, công ty cổ phần đầu tư tài chính rồng đỏ, công ty cổ phần tài chính ppf, công ty cổ phần tài chính jaccs, công ty cổ phần đầu tư tài chính itasco, công ty cổ phần đầu tư tài chính phượng hoàng, công ty cổ phần tài chính hà nội vàng (hgi), công ty cổ phần đầu tư tài chính hưng thịnh, công ty tài chính cổ phần hóa chất việt nam, công ty tài chính cổ phần handico, công ty cổ phần kinh đô, công ty cổ phần tài chính trần gia, công ty cổ phần tài chính đỗ gia, công ty cổ phần tài chính giáo dục, công ty cổ phần tài chính quốc tế gelexim, công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia, công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính,  công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính fssc, công ty cổ phần đầu tư tài chính fico.

 

Gọi Ngay!