Quy định đối với công ty cổ phần

Quy định đối với công ty cổ phần

Khi đăng ký mở công ty cổ phần mới, các cá nhân, tổ chức muốn góp vốn mở công ty cổ phần cần lưu ý một số quy định về công ty cổ phần như sau:

Quy định về đặt tên đối với công ty cổ phần

Tên của công ty cổ phần bao gồm có chữ công ty cổ phần + tên riêng của công ty cổ phần. Tên riêng của công ty cổ phần được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Công ty cổ phần không được  Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. Không được Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Quy định về cổ đông mở công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải có ít nhất 03 cổ đông cùng góp vốn mở công ty cổ phần. Các cổ đông công ty không thuộc đối tượng cấm góp vốn hoặc quản lý doanh nghiệp.

Các cổ đông có thể thảo thuận về việc góp vốn và tỷ lệ vốn góp của các cổ đông.

Quy định về giám đốc của công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần có thể kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty cổ phần cũng có thể thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc bên ngoài để quản lý công ty.

Quy định về giải thể công ty cổ phần

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là một số quy định về công ty cổ phần. Các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo thêm các quy định của công ty cổ phần từ điều 110 đến điều 171 Luật doanh nghiệp 2014 hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký công ty cổ phần.

0934562586