Home / Dịch vụ doanh nghiệp / DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh thường gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Để giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mà không tốn thời gian, công sức và chi phí, Luật Ngô Gia xin gửi tới các quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói, giá rẻ. Cụ thể:

0934562586

Các doanh nghiệp chỉ cần:

 • Cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp muốn thay đổi;
 • Chuẩn bị bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông mới trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến thành viên/ cổ đông của doanh nghiệp

Luật Ngô Gia sẽ:

 • Tư vấn các trường hợp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các quy định của pháp luật liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo các văn bản giấy tờ trong bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp muốn thay đổi;
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thay mặt doanh nghiệp theo dõi việc xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nếu có và sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và gửi kết quả tới doanh nghiệp.
 • Cung cấp các dịch vụ khác về doanh nghiệp theo yêu cầu của doanh nghiệp.

222

 CÁC DỊCH VỤ VỀ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA LUẬT NGÔ GIA CUNG CẤP: 

 • Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Dịch vụ thay đổi, bổ sung thêm, rút bớt ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn của công ty;
 • Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty, thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ;
 • Dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Dịch vụ thay đổi thông tin về số điện thoại, số fax, địa chỉ trang website, tài khoản ngân hàng, thông tin đăng ký thuế, thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông, của người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty

Để các doanh nghiệp nắm được các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh do Luật Ngô Gia cũng như các quy định của pháp luật về danh mục hồ sơ, quy trình các bước để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

1111

 1. Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh

Khi các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh. Luật Ngô Gia sẽ:

–  Tư vấn việc đặt tên, lựa chọn tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Tra cứu tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh để tên doanh nghiệp dự định thay đổi không thuộc trường hợp cấm đặt tên cho doanh nghiệp, tên không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh theo mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh quy định tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp có thể tải download mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh trên website –cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh

+ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh

– Thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Sau khi hoàn thành thủ tục đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh. Luật Ngô Gia sẽ tiến hành khắc dấu và thông báo thay đổi con dấu của doanh nghiệp, của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh và thông báo thay đổi con dấu của doanh nghiệp: 5-7 ngày làm việc.

dia diem

 1. Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Có rất nhiều lý do dẫn đến doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh như:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở do có sự sai xót về địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

+ Thay đổi địa chỉ do hết hạn hợp đồng thuê, hợp đồng mượn trụ sở

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở do doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đến địa chỉ mới cho phù hợp với hoạt động của công ty.

– Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoặc chuyển sang địa chỉ tỉnh khác với địa chỉ mà doanh nghiệp đã đăng ký. Đối với địa chỉ địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được chuyển địa chỉ địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở, chi nhánh. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính cùng quận cùng tỉnh với địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký thì doanh nghiệp cần cần làm thủ tục chốt thuế. Trường hợp chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận khác cùng tỉnh hoặc tỉnh khác thì trước khi thực  hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế. Các doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được tư vấn cụ thể về trường hợp thay đổi địa chỉ mà doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện.

– Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu trong bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ phù hợp với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Danh mục hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

+ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh…….

Trường hợp, doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh khác, Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị thêm các tài liệu sau:

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

+ Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện, địa chỉ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ Luật Ngô Gia sẽ gửi doanh nghiệp để doanh nghiệp ký, đóng dấu. Luật Ngô Gia sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ văn phòng đại diện doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi: 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đã ký và đóng dấu của doanh nghiệp.

555

 1. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Do đó, khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, các doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia để được:

-Tư vấn về những trường hợp không được làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tư vấn các vấn đề liên quan và các thủ tục cần thực hiện sau khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật.

-Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Soạn thảo biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Soạn thảo Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Chuẩn bị giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi người đứng đầu chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị bản sao chứng  thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp, của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

them nganh nghe

 1. Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là một trong những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được nhiều doanh nghiệp thực hiện. Các doanh nghiệp thường thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp muốn: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để mở rộng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh của chi nhánh ; đăng ký rút bỏ bớt ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp muốn rút bớt những ngành nghề mà doanh nghiệp không kinh doanh để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp mã hóa lại những  ngành nghề chưa khớp với hệ thống ngành nghề kinh doanh của pháp luật.

Khi quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của Luật Ngô Gia, quý doanh nghiệp sẽ được:

-Tư vấn tất cả những quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh như: lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, danh mục ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề như chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng  chỉ hành nghề tư vấn giám sát……, cần có giấy phép con như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép kinh doanh vận tải, giấy phép kinh doanh rượu, bia……

-Chuẩn bị tất cả các văn bản, giấy tờ trong bộ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh bao gồm:

+ Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mẫu được quy định tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;

+ Soạn thảo biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

+ Soạn thảo Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

+ Chuẩn bị giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.

dai dien

 1. Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn của công ty

Đối với công ty tnhh một thành viên, doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu, thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, coongg ty hợp danh, công ty cổ phần nếu có thêm thành viên/ cổ đông góp vốn vào công ty hoặc có thành viên/ cổ đông rút vốn khỏi công ty thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông của công ty.

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu, thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thành viên, cổ đông công ty hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, cổ đông công ty trọn gói:

-Luật Ngô Gia sẽ tư vấn những quy định của pháp luật về thay đổi chủ sỡ hữu, thành viên, cổ đông công ty và các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp;

-Chuẩn bị hồ sơ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, cổ đông của công ty gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinhh doanh của doanh nghiệp liên quan đến nội dung thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, cổ đông công ty;

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi thành viên, cổ đông công ty.

+ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thành viên, cổ đông công ty

+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

+ Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục về việc thay đổi thay đổi chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thành viên, cổ đông công ty

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục về việc thay đổi thay đổi chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thành viên, cổ đông công ty.

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/ hộ chiếu của thành viên, cổ đông mới của công ty. Luật Ngô Gia sẽ thực hiện mọi công việc để tiến hành thủ tục thay đổi thay đổi chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thành viên, cổ đông công ty cho quý doanh nghiệp.

von

 1. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty, thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty là vốn góp của các thành viên, cổ đông công ty góp vào công ty khi thành lập công ty và được ghi nhận trong điều lệ của công ty. Khi thay đổi vốn điều lệ như tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ, công ty có thể thực hiện theo các phương thức sau:

-Tăng vốn góp của thành viên, cổ đông góp vốn của công ty;

-Huy động thêm vốn của cá nhân, tổ chức thêm ngoài góp vốn vào công ty

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty bao gồm:

-Thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài .

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo tăng vốn điều lệ, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty giảm vốn điều lệ theo một trong ba phương thức:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã phát hành

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty bao gồm:

-Thông báo thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty.

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ, tăng hoặc giảm vốn điều lệ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ. Luật Ngô Gia sẽ thực hiện toàn bộ thủ tục thay đổi vốn điều lệ từ khau tư vấn, chuẩn bị hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ cho đến nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thù tục thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ.

11111

 1. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ:

-Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn(tnhh) sang thành công ty cổ phần;

-Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-Chuyển đổi công ty cổ phần sang thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

-Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Khi sử dụng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi, danh mục hồ sơ chuyển đổi gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

-Biên bản họp HĐTV đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi loại  hình doanh nghiệp.

-Quyết định của HĐTV đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, quyết định của chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên về việc chuyển đổi loại  hình doanh nghiệp.

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

-Điều lệ công ty

-Danh sách thành viên/cổ đông công ty

Sau khi chuẩn bị mọi hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Luật Ngô Gia sẽ thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký  kinh doanh.

      8. Dịch vụ xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bị mất, bị rách, nát, cũ, hỏng các doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luật Ngô Gia sẽ thay mặt quý khách làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

    9. Dịch vụ thay đổi thông tin về số điện thoại, số fax, địa chỉ trang website, tài khoản ngân hàng, thông tin đăng ký thuế, thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/cổ đông, của người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung số điện thoại, số fax, email, website hoặc đăng ký tài khoản ngân hàng, thay đổi thông tin đăng ký thuế, cập nhật thông tin giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty, thay đổi con dấu của công ty hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.

0934562586

16 comments

 1. thủ tục sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

  Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện những thủ tục gì?

  • Chào bạn!
   Sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,tùy từng nội dung đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp thay đổi mà doanh nghiệp cần:
   -Thay đổi chủ tài khoản ngân hàng, điều chỉnh lại hóa đơn đang sử dụng của doanh nghiệp, làm lại biển tên doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bạn thay đổi tên, địa chỉ trụ sở

 2. có phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế

  Doanh nghiệp có phải nộp mẫu 08 hay công văn nào đến cơ quan quản lý thuế sau khi thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh hay không?

  • Chào bạn!
   Pháp luật về thuế trước đây quy định sau khi thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08 đến cơ quan quản lý thuế để thông báo về nhưng nội thay đổi trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng hiện tại, doanh nghiệp không cần phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế để thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nữa

 3. đăng báo thay đổi đăng ký kinh doanh

  Khi thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo không? Nếu có chi phí đăng báo là bao nhiêu?

  • Chào bạn!
   Hiện nay, khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không phải đăng báo thay đổi mà là đăng bố cáo thay đổi đăng ký kinh doanh trên hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia. Chi phí đăng công bố thay đổi đăng ký kinh doanh hiện tại là 300 ngàn đồng.

 4. tra cứu ngành nghề kinh doanh

  Công ty tôi thành lập năm 2016. Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của công ty tôi không ghi ngành nghề kinh doanh của công ty. Tôi có thể tra cứu danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty tôi ở đâu. Công ty tôi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì văn bản nào quy định về các mã ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Chào bạn!
   Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/ 2015 thì trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi những ngành nghề kinh doanh của nghiệp. Bạn có thể truy cập vào cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, đánh mã số doanh nghiệp của công ty bạn để tra cứu ngành nghề.
   Nếu muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, cạn có thể đăng ký các mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 tại quyết định 10 và quyết định 337 về hệ thống ngành nghề kinh doanh.

 5. quy định về góp vốn

  Tôi được biết vốn góp vào doanh nghiệp có thể bằng tiền mặt hoặc tài sản. Vậy nếu góp bằng tiền mặt thì tôi có thể chuyển khoản tiền vào tài khoản của công ty hay không. Tôi có cần xin xác nhận việc góp vốn không.

  • Chào bạn!
   Khi góp vốn bằng tiền mặt bạn có thể chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty. Theo quy định, doanh nghiệp phải cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên của công ty sau khi thành viên công ty hoàn tất việc góp vốn vào công ty

 6. thời hạn thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thời hạn thay đổi đăng ký kinh doanh là bao lâu?

  • Chào bạn!
   Tùy từng nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi mà có thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi tương ứng. Bạn có thể xem thời hạn cũng như quy trình các bước thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể đối với từng trường hợp thay đổi tại Nghị định 78/2015/NĐ_CP về đăng ký doanh nghiệp và tải các bản biểu mẫu đăng ký thay đổi tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHHĐT

 7. kinh doanh sai địa điểm

  Do ủy ban phường đánh lại số nhà nên hiện tại công ty tôi đang hoạt động không đúng địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp. Công ty tôi có phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính hay không

  • Chào bạn!
   Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ trụ sở, địa chỉ chi nhánh hoặc địa chỉ địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi. Do vậy, công ty bạn nên sớm tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở, nếu không khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, công ty bạn có thể bị xử phạt

 8. thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng

  Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn tôi cách đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng online được hay không?

  • Chào bạn!
   Để có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng thì bạn cần làm các bước sau:
   Bước 1: Đăng ký tài khoản với cơ quan đăng ký kinh doanh
   Bước 2: Chuẩn bị bản scan hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
   Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bằng tài khoản được cấp
   Bước 4:Nộp bản giấy hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và lệ phí thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh
   Bước 5: Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh
   Việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng kiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đó chính là lý do tại sao doanh nghiệp nên liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói, giá rẻ

Gọi Ngay!