DỊCH VỤ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

0934562586

Để thay đổi cổ đông của công ty cổ phần, công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi cổ đông công ty cổ phần bao gồm:

-Thông báo thay đổi cổ đông công ty cổ phần

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần;

-Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi cổ đông công ty cổ phần;

-Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng cổ phần

-Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cổ đông công ty là cá nhân, Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông công ty cổ phần là tổ chức.

dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Để các công ty cổ phần không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông công ty. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các công ty cổ phần dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần trọn gói:

-Tư vấn các vấn đề về pháp luật liên quan đến thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần;

-Soạn thảo các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ thay đổi cổ đông công ty cổ phần;

-Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi cổ đông công ty cổ phần và nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) thay đổi cổ đông công ty cổ phần theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

-Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh và gửi kết quả thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần tới quý doanh nghiệp.

Các công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi cổ đông công ty cổ phần hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đổi cổ đông công ty cổ phần.

0934562586