Đơn xin lắp công tơ điện

Đơn xin lắp công tơ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẮP CÔNG TƠ ĐIỆN

 (V/v: Lắp công tơ điện tại hộ ông ………… có địa chỉ …………….)

Kính gửi –   Đơn vị Điện lực …..

(Công ty Điện lực quận ………..)

Tôi là:…………………….. Sinh năm ………………..

CMND số: …………………….. cấp ngày ………….. tại ………………….

Hiện đang sinh sống tại địa chỉ………………. thuộc hộ ông/bà (nếu có) …………….. Lời đầu tiên xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Bằng Đơn này chúng tôi xin được trình bày và đề nghị với Quý cơ quan một việc như sau:

Trước đây hộ ông/bà …………….. đã được lắp công tơ điện và chúng tôi sử dụng chung công tơ điện này, tuy nhiên do việc sử dụng chung phát sinh nhiều vấn đề rắc rối nên tôi mong muốn được lắp riêng cho hộ mình 01 công tơ điện riêng độc lập. Mọi chi phí và các hậu quả phát sinh, tôi xin cam kết chịu trách nhiệm.

Kính mong Qúy cơ quan vì quyền và những lợi ích hợp pháp của người dân để quan tâm và xử lý sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Tài liệu kèm theo Đơn:

1. ……………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

tag: giá cách đấu nhược điểm tử quay chậm pha cấu tạo 2 dây 3 mới kiểm tra mua ở đâu thủ tục hết bao nhiêu tiền gián tiếp nguyên đọc số truc tiep xem đặt mẫu chuyển tách di dời bảng emic 2018 đồng hồ sơ đồ bán trực mắc tính chạy thiết bị lại báo hộp điều kiện đếm gia đình biết chỉnh đựng tủ