Home / Tổng hợp / Ký Quỹ Thành Lập Công Ty

Ký Quỹ Thành Lập Công Ty

Ký quỹ thành lập doanh nghiệp là gì ?

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng. Thủ tục gửi và thanh toán do pháp luật về ngân hàng quy định.

Một số ngành kinh doanh đặc biệt quy định đòi hỏi doanh nghiệp phải ký quỹ như:

+ Kinh doanh lữ hành quốc tế

+ Hoạt động xuất khẩu lao động

+ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

+ Dịch vụ giới thiệu việc làm

+ Kinh doanh bảo hiểm

+ Kinh doanh bất động sản

+ Kinh doanh bán hàng đa cấp

Và 1 số ngành khác nữa

Quy định về hồ sơ xác nhận ký quỹ thành lập doanh nghiệp:

+ Giấy đăng ký thông tin tài khoản theo mẫu.

+ Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

Đối với công ty chưa nắm rõ quy trình thực hiện ký quỹ có thể sử dụng dịch vụ xác nhận ký quỹ thành lập doanh nghiệp

Gọi Ngay!