Home / Tổng hợp / Làm sao để đăng ký giấy phép kinh doanh

Làm sao để đăng ký giấy phép kinh doanh

Cách đăng ký giấy phép kinh doanh

Tôi đang có nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh nên có một số vấn đề về giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần được Luật Ngô Gia giải đáp. Luật Ngô Gia có thể giúp tôi tìm hiểu về đăng ký giấy phép kinh doanh, tư vấn đăng ký giấy phép kinh doanh liên quan đến các ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh, quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh như thế nào. Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp là cơ quan nào. Khi tiến hành thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh cần những gì?

kinh doanh

Chào bạn!

Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định đăng ký giấy phép kinh doanh và tư vấn đăng ký giấy phép kinh doanh như sau:

Có rất nhiều cá nhân nghĩ rằng giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một, nhưng trên thực tế giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là hai giấy tờ khác nhau. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay đó chính là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh là giấy chứng nhận doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh ngành nghề kinh doanh nào đó. Như vậy, đối với một số ngành nghề, doanh nghiệp cần có giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh. Hiện tại theo luật đăng ký giấy phép kinh doanh, mã số giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế là một nên doanh nghiệp không cần làm thủ tục cấp mã số thuế như trước đây nữa. Các cá nhân có thể tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tra cứu các mã ngành đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Đăng ký giấy phép kinh doanh cần những gì và điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh là gì là câu hỏi mà rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Với kinh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh, Luật Ngô Gia xin hướng dẫn cách đăng ký giấy phép kinh doanh như sau:

Khi nào cần đăng ký kinh doanh, các cá nhân tổ chức phải đáp ứng điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh bao gồm:

-Điều kiện về tên gọi khi đăng ký giấy phép kinh doanh: Tên gọi của doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Doanh nghiệp có thể có tên của doanh nghiệp bằng tiếng việt và tên của doanh nghiệp trên giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng anh(in English). Doanh nghiệp cũng có thể được cấp mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh bằng tiếng anh.

-Điều kiện về địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh: địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh phải rõ ràng, cụ thể. Địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh sẽ ảnh hưởng tới việc phát hành hóa đơn của doanh nghiệp sau này.

-Điều kiện về thành viên, cổ đông góp vốn: Thành viên, cổ đông góp vốn đăng ký thành lập doanh nghệp không thuộc đối tượng cấm tham gia góp vốn thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Thủ tục xin đăng ký giấy phép kinh doanh

Trước khi tiến hành thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh, cá nhân muốn đăng ký giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;biểu  mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh trước đây thường được gọi là mẫu đơn đăng ký giấy phép kinh doanh, cá nhân có thể tham khảo tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

-Điều lệ công ty;

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp;

-Bản sao giấy tờ chứng thực tư pháp của thành viên, cổ đông góp vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp;

-Giấy ủy quyền nộp và giấy ủy quyền nhận giấy phép đăng ký kinh doanh. Các cá nhân có thể làm giấy ủy quyền nộp và ủy quyền nhận giấy phép đăng ký kinh doanh cho Luật Ngô Gia để Luật Ngô Gia thay mặt thực hiện thủ tục xin đăng ký giấy phép kinh doanh với cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh.

Quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh, đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu:  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tới cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh. Thời gian đăng ký giấy phép kinh doanh là 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh hợp lệ. Trong thời gian đăng ký giấy phép kinh doanh, nếu hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh không hợp lệ, cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh sẽ ra thông báo để cá nhân, tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh.

Đăng ký giấy phép kinh doanh bao nhiêu tiền: Khi thực hiện thủ tục xin đăng ký giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký giấy phép kinh doanh bao gồm lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, lệ phí đăng bố cóa thành lập doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các cá nhân dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh. Các cá nhân muốn đăng ký giấy phép kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh và báo chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh cụ thể.

0934562586

Gọi Ngay!