Home / Tổng hợp / Mẫu nghị quyết thành lập công ty con của công ty mẹ COTECCONS

Mẫu nghị quyết thành lập công ty con của công ty mẹ COTECCONS

Nghị quyết của HĐQT công ty mẹ công ty cổ phần xây dựng COTECCONS thông qua việc thành lập công ty con công ty TNHH Covestcons.

Mẫu này quyết định việc: bổ nhiệm người đại diện cho pháp luật của công ty con, ban hành điều lệ, vốn điều lệ, ngành nghề hoạt động …

nghi-quyet-cty-me-con-1

nghi-quyet-cty-me-con-2

nghi-quyet-cty-me-con-3

Tag: mẫu quyết định thành lập công ty con của công ty mẹ COTECCONS

Gọi Ngay!