Home / Tổng hợp / Nên thành lập cơ sở trực thuộc công ty hay công ty

Nên thành lập cơ sở trực thuộc công ty hay công ty

Nên thành lập cơ sở trực thuộc công ty hay công ty

Sau khi thành lập công ty có thể thành lập cơ sở trực thuộc như địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc thành lập công ty con của công ty để tiến hành hoạt động kinh doanh.

Trường hợp, công ty muốn mở cơ sở kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi công ty có địa chỉ trụ sở chính thì công ty có thể lập địa điểm kinh doanh mà không nhất thiết phải lập chi nhánh.

Trường hợp, công ty muốn mở cơ sở kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi công ty có địa chỉ trụ sở chính thì công ty lập chi nhánh để tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc mở văn phòng đại diện nếu công ty chỉ muốn trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà không hoạt động kinh doanh.

Trường hợp, doanh nghiệp muốn mở một công ty độc lập để tiến hành hoạt động kinh doanh thì có thể lựa chọn mở công ty con để tiến hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nào đó mà doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh.

Dịch vụ thành lập công ty/chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doan nghiệp dịch vụ thành lập công ty; thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập đơn vị trực thuộc công ty hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

0934562586

Gọi Ngay!