Ngành kinh doanh quốc tế

Ngành kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là gì

Kinh doanh Quốc tế là một lĩnh vực năng động mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh. Là những hoạt động giao dịch kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia nhằm thoả mãn mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức quốc tế. … – Chuyên viên quản trị chuỗi cung ứng.

Kinh doanh quốc tế học gì

 • Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh là International business) là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.
 • Là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.
 • Ngành Kinh doanh quốc tế đào tạo các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế, tạo cho sinh viên sự tự tin để có thể thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được trang bị những kiến thức, các lý thuyết về:
  • Phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu đến hoạt động doanh nghiệp như chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ, địa lý và văn hóa.
  • Phân tích tài chính, thị trường ngoại hối và các hệ thống tỷ giá hối đoái trên thế giới; hiểu rõ về quản trị vận hành từ lập kế hoạch, thiết kế, đến thực hiện các nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy trình sản xuất và quản trị dự án.
  • Có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường đa văn hóa.
 • Nhiều người vẫn thường hay nhầm lẫn giữa ngành Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, hai ngành học này hoàn toàn khác nhau, có thể phân biệt như sau:
  • Ngành kinh doanh quốc tế thuộc nhóm ngành kinh doanh. Đây là ngành học sẽ cung cấp người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế…
  • Ngành chính Kinh tế quốc tế thuộc nhóm ngành kinh tế học. Ngành chính Kinh tế quốc tế cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống về kinh tế quốc tế, tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng là thương mại quốc tế và tài chính quốc tế.
 • Bên cạnh đó, cũng có nhiều người chưa phân biệt được sự khác nhau hai ngành Kinh doanh quốc tế và Kinh tế đối ngoại. Hiểu một cách đơn giản, điểm khác nhau ở đây là ở ngành Kinh tế đối ngoại sẽ có hàm lượng kiến thức về kinh tế sẽ nhiều hơn so với kinh doanh. Và ngành Kinh doanh quốc tế thi hàm lượng về kinh doanh sẽ nhiều hơn.

2. Chương trình đào tạo của ngành Kinh doanh quốc tế

Dưới đây là khung chương trình đào tạo và các môn học trong ngành Kinh doanh quốc tế:

A
Khối kiến thức giáo dục đại cương
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin I
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin II
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Toán cao cấp I
6 Toán cao cấp II
7
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
8
Pháp luật đại cương
9
Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học
10
Tin học đại cương
11
Kỹ năng học tập và làm việc
12
Ngoại ngữ 1 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
13
Ngoại ngữ 2 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
14
Ngoại ngữ 3 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
15
Ngoại ngữ 4 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
16
Ngoại ngữ 5 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
B
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
I
Kiến thức cơ sở khối ngành
17 Kinh tế vi mô
18 Kinh tế vĩ mô
II
Khối kiến thức cơ sở ngành
19
Tài chính – Tiền tệ
20
Nguyên lý kế toán
21
Marketing căn bản
22
Kinh tế kinh doanh
23 Kinh tế lượng
24
Quan hệ kinh tế quốc tế
III
Khối kiến thức ngành
Kiến thức chung của ngành
25
Quản trị chiến lược
26
Quản lý chuỗi cung ứng
27
Quản trị đa văn hóa
28 Đầu tư quốc tế
29
Kinh doanh quốc tế
30
Quản trị dự án đầu tư quốc tế
31
Tài chính doanh nghiệp
32
Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam
Kiến thức chuyên sâu của ngành
33
Marketing quốc tế
34
Giao dịch thương mại quốc tế
35
Logistics và vận tải quốc tế
36
Thanh toán quốc tế
37
Bảo hiểm trong kinh doanh
38
Pháp luật kinh doanh quốc tế
39
Ngoại ngữ 6 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
40
Ngoại ngữ 7 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG)
Khối kiến thức tự chọn
41
Tài chính quốc tế
42 Sở hữu trí tuệ
43
Thương mại điện tử
44 3
Nghiệp vụ Hải quan
45 4
Đàm phán quốc tế
46 6
Kinh tế học tài chính
47
Các lý thuyết và mô hình truyền thông quốc tế
48
Chiến lược Marketing quốc tế
49
Quản trị nguồn nhân lực
C Thực tập
D
Khóa luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp)

Học kinh doanh quốc tế ra làm gì

Ngành Kinh doanh quốc tế  là một ngành học có nhiểu triển vọng trong tương lai bởi ngành này đang cần nguồn nhu cầu nhân lực lớn nên sau khi ra trường, bạn rất dễ xin việc. Tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế,  bạn có thể đảm nhận các công việc  và các vị trí sau:

 • Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam và của Việt Nam ở nước ngoài;
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường;
 • Chuyên viên quản lý phân phối;
 • Chuyên viên quản lý thương mại quốc tế;
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu;
 • Chuyên viên kinh doanh quốc tế;
 • Chuyên viên đầu tư quốc tế;
 • Chuyên viên hậu cần kinh doanh;
 • Đại diện bán hàng quốc tế;
 • Chuyên viên marketing;
 • Chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế;
 • Kế toán viên;
 • Giao dịch viên quốc tế;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh;

Với những vị trí việc làm trên, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc tại:

 • Các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, văn phòng đại diện, bảo hiểm, ngân hàng ngoại thương, tập đoàn đa quốc gia…
 • Các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế

Sách kinh doanh quốc tế hiện đại

Tên Sách: :Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại

Nên học marketing hay kinh doanh quốc tế

1, Ngành Kinh doanh quốc tế phù hợp với ai ?

Bản chất ngành kinh doanh quốc tế là kinh doanh. Thay vì kinh doanh trong nước thì KDQT nhắm đến thị trường nước ngoài như khu vực, châu lục,.. Do vậy bạn nên học ngành này khi bạn có những tính cách sau đây:
– Là người hướng ngoại
– Thích giao tiếp với nhiều người, đặc biệt thoải mái khi nói chuyện với người lạ
– Có thể xa nhà, xa gia đình liên tục (Đối với những bạn thương xuyên công tác)
– Thích học ngôn ngữ như Tiếng anh, Tiếng trung, ….
– Là người cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến tiêu tiết (Vì liên quan đến đàm phán HĐ)
– Là người thích – không ngại kết nối, quan hệ với nhiều người
– Thích gặp gỡ giao lưu với nhiều người, không ngồi một mình được lâu.

2, Ngành Marketing phù hợp với ai ?

Chỉ có sự phù hợp về tính cách là yêu tố quyết định chính trả lời câu hỏi: ” Nên học marketing hay kinh doanh quốc tế”. Những bạn có tính cách sau sẽ phù hợp với ngành Marketing:
– Là người hướng nội
– Là người có thể ngồi một mình làm việc nhiều giờ
– Là người không thích giao tiếp với người lạ.
– Là người sáng tạo, thích tư duy, khám phá cái mới
– Là người thích quan sát, lắng nghe
– Có khả năng nhạy bén, linh hoạt với sự thay đổi
– Có khả năng tập trung, kiên trì, không bỏ cuộc

3, Lương của ngành Kinh doanh quốc tế và lương của ngành marketing là bao nhiêu:

Tuỳ vào cấp bậc của mỗi người: Từ nhân viên, trưởng nhóm, trưởng phòng và giám đốc sẽ có mức lương khác nhau. Mức lương trung bình trong ngành kinh doanh quốc tế sẽ dao động từ: 10 – 15 triệu/tháng. Mức lương này có thể sẽ cao hơn vì liên quan đến doanh thu bạn mang lại cho công ty là bao nhiêu. Mức lương trung bình ngành Marketing sẽ dao động từ: 8 – 12 triệu/tháng.

Con gái có nên học kinh doanh quốc tế

ó thể nói lại ngành Kinh doanh quốc tế bản chất là kinh doanh, buôn bán. Nhưng thay vì chỉ kinh doanh trong nước thì chủ yếu họ làm việc với người nước ngoài. Công việc chủ yếu liên quan đến đàm phán ngoại thương, sổ sách, ký kết hợp đồng. Nhìn chung tính cách của con gái phù hợp với những công việc này. Có thể bạn băn khoăn sợ đi công tác thường xuyên dài hạn. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi hai bên chính thức đi đến hợp đồng. Nhờ có Thương mại điên từ mà nhân viên kinh doanh quốc tế không phải đi công tác thường xuyên, dài hạn như trước nữa. Nên bạn yên tâm trả lời rằng: “Con gái có nên học kinh doanh quốc tế” nhé.

Ngành kinh doanh quốc tế học trường nào

– Khu vực miền Bắc:

 • Học viện Ngân hàng
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Thương mại
 • Đại học FPT
 • Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 • Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên

– Khu vực miền Trung:

 • Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Phan Thiết

Khu vực miền Nam:

 • Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
 • Đại học Công nghiệp TP.HCM
 • Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Đại học Mở TP.HCM
 • Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)
 • Đại học Tôn Đức Thắng
 • Đại học Công nghệ TP.HCM
 • Đại học Hoa Sen
 • Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM
 • Đại Học Tài Chính – Marketing
 • Đại Học Cần Thơ

 

 

 

 

 

Tag: khó khăn neu ueh review giấy phép lữ thạc sĩ ftu vinamilk phí chuẩn nike honda mã rmit du hutech solbridge tuyển dụng hội uel sánh tìm chứng lợi ích nghề toyota unilever bổng samsung isb liệu bài rủi ro tiềm đề kiện 2018 pdf cử thất gồm tdt dạy ufm uef ví dụ báo cáo khái niệm quoc te nhan vien tê