Home / Tư vấn pháp lý / Quy định về khai và nộp lệ phí môn bài từ 2017

Quy định về khai và nộp lệ phí môn bài từ 2017

Câu hỏi: Chào quý tổng đài tư vấn pháp luật

Theo tôi được biết thì chính phủ mới ban hành nghị định quy định về việc khai và nộp lệ phí môn bài tính từ 01/01/2017 và tôi còn một số băn khoăn cần giải đáp như sau:

  • Thời hạn quy định nộp lệ phí môn bài
  • Hồ sơ và mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới nhất hiện nay

Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời câu hỏi về : Quy định về khai và nộp lệ phí môn bài từ 2017

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau

– Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế

2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài dưới đây

3. Người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thơi hạn nộp lệ phí môn bài là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí

5. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

Dưới đây là mẫu tờ khai lệ phí môn bài 2017

Ảnh 1

mẫu tờ khai lệ phí môn bài 2017

Ảnh 2

mẫu tờ khai lệ phí môn bài 2017

Gọi Ngay!