Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

Thành Lập Công Ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Bưu Chính Và Chuyển Phát

Công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

H : VẬN TẢI KHO BÃI

Mã ngành nghề của công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

53 – Bưu chính và chuyển phát

531 – 5310 – 53100 – Bưu chính

532 – 5320 – 53200 – Chuyển phát

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Bưu Chính Và Chuyển Phát tờ để đăng ký thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Bưu Chính Và Chuyển Phát phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Bưu Chính Và Chuyển Phát

+ Quy trình thành lập công ty Bưu Chính Và Chuyển Phát đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Bưu Chính Và Chuyển Phát giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Bưu Chính Và Chuyển Phát hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Bưu Chính Và Chuyển Phát uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Bưu Chính Và Chuyển Phát

53: BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT

Ngành này gồm: Hoạt động bưu chính và chuyển phát như nhận, vận chuyển và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện theo các yêu cầu khác nhau. Phân phát nội vùng và dịch vụ nhắn tin cũng được tính vào ngành này.

531 – 5310 – 53100: Bưu chính

Nhóm này gồm: Các hoạt động bưu chính theo các quy định phổ biến và thống nhất. Hoạt động bưu chính sử dụng cơ sở hạ tầng chung để thực hiện việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực.

Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động này như:

– Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được quy định bằng các giao ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải thuộc sở hữu của bưu điện hoặc phương tiện vận tải công cộng;

– Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện;

– Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác).

532 – 5320 – 53200: Chuyển phát

Nhóm này gồm:

– Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc các phương tiện vận tải công cộng;

– Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ giao hàng tận nhà.

Loại trừ: Vận tải hàng hóa theo các phương thức vận tải được phân vào các nhóm 4912 (Vận tải hàng hóa đường sắt), 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ), 5012 (Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương), 5022 (Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa), 5120 (Vận tải hàng hóa hàng không).

Tag: thành lập công ty chuyển phát nhanh, cách thành lập công ty chuyển phát nhanh

Gọi Ngay!