Thông tin công ty tnhh ernst & young việt nam

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Tên quốc tế ERNST & YOUNG VIET NAM LIMITED

Mã số thuế 0300811802

Địa chỉ Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện TRẦN ĐÌNH CƯỜNG

Điện thoại +84 8 3824 5252

Ngày hoạt động 2012-01-12

Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

6920Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
chi tiết: – Dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam – Cung cấp các loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp kiểm toán được đăng ký thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 40 của Luật kiểm toán độc lập năm 2011, cụ thể: + Tư vấn thuế, bao gồm dịch vụ làm thủ tục về thuế (Doanh nghiệp chỉ được triển khai dịch vụ làm thủ tục về thuế kể từ khi được Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đủ điều kiện kinh doanh); + Dịch vụ kế toán; + Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; + Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; + Tư vấn chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; + Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh (doanh nghiệp chỉ được triển khai thực hiện kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá); (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp kiểm toán được đăng ký thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và các quy định khác của pháp luật có liên quan)
7020Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, tài chính cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức (trừ trường hợp giữ sổ sách kế toán và làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp nhà nước), cụ thể: – dịch vụ tư vấn quản lý chung; – dịch vụ tư vấn quản lý tài chính; – dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị; – dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; – dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; – dịch vụ quan hệ cộng đồng; – dịch vụ tư vấn quản lý khác (bao gồm: tư vấn đầu tư) (doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; hoạt động liên quan lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm; hoạt động vận động hành lang)

Tag: nhánh hà nội tuyển vietnam ernst&young