Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THÀNH LẬP CÔNG TY LOGISTICS

THÀNH LẬP CÔNG TY LOGISTICS

THÀNH LẬP CÔNG TY LOGISTICS

 Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nhu cầu mua bán hàng hóa quốc tế ngày càng tăng cao, dịch vụ logistics ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình nên logistics trở thành lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Để cung cấp dịch vụ logistics phải thành lập công ty logistics. Luật Ngô Gia xin chia sẻ điều kiện thành lập công ty logistics và hướng dẫn thủ tục thành lập công ty logistics tới các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty logistics.

công ty logistics là gì ?

Logistics là lĩnh vực bao gồm các hoạt động cụ thể như: kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan, lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, vận chuyển……để chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến tay người tiêu dùng. Logistics tốt sẽ góp phần giảm thiểu chi chí vận chuyển hàng hóa dẫn từ đó giúp giảm giá thành sản phẩm, hàng hóa.

Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty logistics

-Luật doanh nghiệp

-Luật thương mại

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP

– Nghị định 163/2017/NĐ-CP

-Nghị định 09/2018/NĐ-CP

11111

Mã ngành nghề khi thành lập công ty logistics

4912 49120 Vận tải hàng hóa đường sắt
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
512 5120 Vận tải hàng hóa hàng không
521 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
522 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
5224 Bốc xếp hàng hóa
531 5310 53100 Bưu chính
532 5320 53200 Chuyển phát

 Điều kiện thành lập công ty logistics

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty logistics, các công ty logistics cần đáp ứng điều kiện thành lập công ty logistics sau: về tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên gọi của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó; địa chỉ trụ sở của công ty phải rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; cá nhân, tổ chức tham gia thành lập công ty logistics không thuộc đối tượng cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Sau khi thành lập công ty logistics, trong quá trình hoạt động công ty logistics cần đáp ứng các điều kiện

-Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.

-Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

– Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics:

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới được cung cấp dịch vụ logistics theo các điều kiện sau:

Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải nội địa):

– Được thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%. Tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các công ty này tại Việt Nam không quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

– Công ty vận tải biển nước ngoài được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (có thể dành riêng một số khu vực để cung cấp các dịch vụ hoặc áp dụng thủ tục cấp phép tại các khu vực này), được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trường hợp kinh doanh các dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa, dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ, được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%. 100% lái xe của doanh nghiệp phải là công dân Việt Nam.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật

– Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước sau ba năm hoặc dưới hình thức doanh nghiệp trong đó không hạn chế vốn góp nhà đầu tư nước ngoài sau năm năm, kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.

– Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.

– Việc thực hiện dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế có quy định khác nhau về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó.

Như vậy, theo quy định nhà đầu tư nước ngoài không được thành lập công ty logistics 100 vốn nước ngoài.

22222

Thủ tục thành lập công ty logistics

Thủ tục thành lập công ty logistics được thực hiện theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty logistics

Hồ sơ thành lập công ty logistics bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

-Điều lệ công ty

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty logistics ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần)

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông góp vốm thành lập công ty logistics.

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty logistics (trường hợp người thực hiện thủ tục thành lập công ty logistics không phải người đại diện theo pháp luật của công ty logistics).

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty logistics

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ thành lập công ty logistics tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty logistics đặt địa chỉ trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập công ty logistics hợp lệ, phòng đăng ký doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty logistics.

Bước 3: Khắc con dấu của công ty logistics

Sau khi được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, công ty logistics tiến hành khắc dấu và gửi thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.  Các cá nhân, tổ chức có thể tra cữu mẫu dấu của công ty logistics trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty logistics, công ty logistics cần thực hiện  thủ tục về thuế ban đầu của công ty đó là mua chữ ký số, kê khai nộp thuế môn bài, mở tài khoản ngân hàng và thông báo sử dụng tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, trong quá trình hoạt động công ty logistics cần kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY LOGISTICS

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty logistics trọn gói, uy tín. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty logistics có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện thành lập công ty logistics và cung cấp dịch vụ thành lập công ty logistics.

0934562586

Tag: thủ tục thành lập công ty logistic

Gọi Ngay!