Home / Tổng hợp / Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Cổ đông sáng lập là cổ đông sáng lập được kê khai trong danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho phòng đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty cổ phần được thành lập.

Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

-Trường hợp thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua,

công ty gửi Thông báo thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Khi nhận Thông báo thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

– Trường hợp thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, kèm theo thông báo thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh, hồ sơ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh cần có:

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

– Thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần,trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Sau khi nộp hồ sơ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doan, nếu hồ sơ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Dịch vụ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý công ty dịch vụ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh. Qúy công ty có nhu cầu thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi cổ đông trong đăng ký kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!