Đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục

Đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục

Giáo dục là một lĩnh vực luôn được coi trọng ở bất cứ quốc gia nào. Đầu tư vào giáo dục luôn được các quốc gia ưu tiên đầu tư. Việt Nam cũng vậy rất coi trọng giáo dục. Do đó, ngành nghề giáo dục là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh ngành nghề giáo dục phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trước hết, các cá nhân, tổ chức cần phải đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục hoặc ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục hoặc ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục theo hình thức công ty hoặc hình thức hộ kinh doanh nếu chỉ kinh doanh ngành nghề giáo dục tại một địa điểm duy nhất.

Đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục

Thủ tục thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Cá nhân, tổ chức thành lập công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

-Điều lệ công ty kinh doanh ngành nghề giáo dục;

-Danh sách thành viên/cổ đông công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

-Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên/cổ đông công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ thành lập công ty đăng ky kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thành lập công ty hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục ;

-Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ, hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý khách dịch vụ đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục, ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh ngành nghề giáo dục.

0934562586