Home / Tổng hợp / Thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể được quy định tại điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 75. Đăng ký thay đổi hộ kinh doanh cá thể

-Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

+Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

+Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

+Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

– Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký. Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ kinh doanh có thể tham khảo tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Ngoài ra, hộ kinh doanh đăng ký vốn kinh doanh hộ cá thể nhưng do nhu cầu tăng vốn kinh doanh, hộ kinh doanh cũng có thể đăng ký tăng vốn kinh doanh hộ cá thể.

Thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Để làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

-Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh và xem xét làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

-Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã được quy định tại Điều 28 Luật hợp tác xã năm 2012 như sau:

Điều 28. Thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

– Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

–  Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh thì phải gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Luật Ngô Gia xin gửi tới các hộ kinh doanh dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Hộ cá thể có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

0934562586

Gọi Ngay!