Home / Tổng hợp / Thủ tục cấp lại con dấu công ty

Thủ tục cấp lại con dấu công ty

Thủ tục cấp lại con dấu công ty

Trong quá trình sử dụng dấu, con dấu công ty có thể bị mất, bị hỏng và doanh nghiệp cần phải làm lại con dấu. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục cấp lại con dấu công ty để các doanh nghiệp tham khảo.

Thủ tục làm lại con dấu do cơ quan công an cấp

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, trong thời hạn 02 ngày kể từ khi phát hiện mất con dấu thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu. (khoản 7 điều 24 nghị định 99/2016/NĐ-CP)

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại con dấu tại cơ quan công an quản lý con dấu gồm:
– Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;
– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

Bước 3: Nộp phạt do làm mất con dấu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 12 nghị định 167/2013/NĐ-CP mức phạt đối với hành vi làm mất con dấu là 5.000.000 đồng.

Sau khi nộp phạt sẽ được giấy giới thiệu của cơ quan công an tới đơn vị khắc dấu và làm dấu mới. Sau 7 ngày đại diện công ty có mặt tại cơ quan công an để nhận dấu và đăng ký mẫu dấu mới.

Thủ tục làm lại con dấu công ty sử dụng theo luật doanh nghiệp

Theo luật doanh nghiệp mới thì doanh nghiệp có thể chủ động về con dấu của mình nhưng vẫn phải đáp ứng quy định và phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên vẫn có thể tham khảo hướng dẫn của bộ kế hoạch đầu tư theo công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD về việc thông báo mẫu dấu như sau:

  • Đối với doanh nghiệp sử dụng dấu do cơ quan công an cấp trước đây bị mất đăng ký mẫu dấu: Doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.
  • Đối với doanh nghiệp đã sử dụng dấu theo luật mới: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.

tag: tròn   ở   đâu   cách   phí   dịch   vụ

Gọi Ngay!