Home / Tổng hợp / Thủ tục công ty vay vốn ngân hàng

Thủ tục công ty vay vốn ngân hàng

Thủ tục công ty vay vốn ngân hàng

Vốn của công ty bao gồm vốn điều lệ do các cổ đông góp vào công ty cổ phần, vốn góp của thành viên góp vào công ty tnhh 2 thành viên, của chủ sở hữu đối với công ty tnhh mtv và vốn do công ty đi vay của cá nhân, tổ chức khác trong đó chủ yếu là vay của ngân hàng. Các công ty mới thành lập cũng có thể thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng để nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, để được vay vốn công ty mới thành lập cần đáp ứng điều kiện công ty vay vốn ngân hàng. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số điều kiện công ty vay vốn ngân hàng để các công ty mới thành lập tham khảo.

Điều kiện công ty mới thành lập vay vốn ngân hàng

– Công ty được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

– Mục đích sử dụng vốn vay rõ ràng.

– Tình hình tài chính lành mạnh, đủ khả năng trả cả gốc lẫn lãi như cam kết.

– Không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng khác.

– Đang có dự án đàu tư kinh doanh khả thi kèm theo kế hoạch trả nợ khả thi.

– Có tài sản đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật

Hồ sơ vay vốn ngân hàng cho công ty mới thành lập

– Hồ sơ về tư cách pháp nhân của công ty  mới thành lập:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có)

+ Giấy phép đăng kí kinh doanh.

+ Giấy phép hành nghề nếu có.

+ Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp nếu có.

+ Điều lệ hoạt động của công ty.

+ Quyết đinh bổ nhiệm giám đốc kế toán trường và những người được ủy quyền.

+ Họp hội đồng quản trị hoặc các thành viên góp vốn về ủy quyền người đại diện hợp pháp thực hiên các giao dịch với ngân hàng.

– Hồ sơ về phương án, dự án vay vốn của công ty mới thành lập:

+ Mục đích sử dụng vay vốn.

+ Hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án kinh doanh của công ty

+ Kế hoạch trả nợ gốc lẫn lãi.

– Hồ sơ phản ánh tình hình kinh doanh và khả năng tài chính của công ty  mới thành lập:

+ Các báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh.

+ Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất và báo cáo nhanh về tình hình tài chính đến thời điểm vay vốn.

+ Các hợp đồng kinh tế, hóa đơn chứng từ, .. chứng minh quá trình kinh daonh sản xuất có hiệu quả.

+ Hồ sơ về tài sản đảm bảo:

Bất động sản: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Động sản:  giấy đăng kí tài sản (đăng kí xe ô tô), giấy tờ xuất xứ với hóa đơn mua bán các trang thiết bị. Hóa đơn tài chính, tờ khai Hải quan hàng hóa, giấy phép liên quan đến tính đặc biệt của tài khoản.

– Hồ sơ thế chấp, cầm cố (trừ trường hợp vay tín chấp)

+ Tài sản là bất động: giấy chứng nhận sở hữu tài sản.

+ Máy móc, trang thiết bị.

*  Đối với động sản nhà nước quy định phải đăng ký quyền sở hữu: Giấy chứng nhận quyền sở hữu

* Động sản đơn vị nhập khẩu uỷ thác: hợp đồng uỷ thác hoặc hợp đồng mua bán đính kèm biên bản thanh lý hợp đồng; hoá đơn tài chính
* Đối với động sản đơn vị nhập khẩu trực tiếp: hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan, bộ chứng từ nhập hàng
– Các chứng từ có giá trị.

Tùy từng ngân hàng khác nhau mà có thể những quy định về điều kiện vay vốn, hồ sơ vay vốn. Các công ty  mới mở có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng công ty mới thành lập muốn vay vốn để được hướng dẫn thủ tục công ty vay vốn ngân hàng cụ thể, cung cấp các biểu mẫu hồ sơ vay vốn.

Tag: hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp mới thành lập, thành lập công ty để vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp mới thành lập cần có được vay vốn, thủ tục vay vốn kinh doanh cho doanh nghiệp mới thành lập, cho vay công ty mới thành lập

Gọi Ngay!