Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, thủ tục đăng ký quyền tác giả là một trong những thủ tục được quy định trong luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ.

Khi có nhu cầu đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký quyền tác giả. Cá nhân, tổ chức thực hiện theo thủ tục đăng ký bản quyền phầm mềm, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như sau:

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

  1. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

– 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu trên được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm tới Sở hữu trí tuệ.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục sở hữu trí tuệ phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

3 .Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Khách hàng liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký quyền tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm

Bước 2: Dịch vụ doanh nghiệp 247 sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi khách hàng kiểm tra, hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ.

Bước 3: Thay mặt khách hàng nộp, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm tại Cục sở hữu trí tuệ .

Bước 4: Gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký quyền tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm cho khách hàng.

 

Quý khách hay liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247(dvdn247.net), gặp Ms.Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ đăng ký quyền tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm