Home / Tổng hợp / Thủ tục đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương

Thủ tục đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương

Thủ tục đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương

Cũng giống như thủ tục đăng ký kinh doanh ở các tỉnh khác trên phạm vi cả nước. Thủ tục đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương. Địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh bình dương là Civic Center, Trung tâm hành chính Chánh Nghĩa, Bình Dương. Điện thoại phòng đăng ký kinh doanh bình dương  là 0650 3822 926

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại bình dương, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên/cổ đông công ty
  • Bản sao CMND thành viên/cổ đông công ty là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên/cổ đông công ty là tổ chức.

Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu quý khách muốn biết rõ hơn về thủ tục đăng ký kinh doanh tỉnh bình dương, quý khách hãy liên hệ với tổ chức cung cấp  dịch vụ đăng ký kinh doanh tại bình dương để được tư vấn.

Gọi Ngay!