Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần

Tăng vốn,  giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là một trong những vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm. Khi tăng vốn công ty cổ phần có thể tăng vốn của cổ đông hiện hữu, huy động thêm vốn của cá nhân bên ngoài vào để tăng vốn mà không cần có điều kiện nào về việc tăng vốn. Tuy nhiên, các công ty cổ phần thường có chung một băn khoăng đó là công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ không. Trường hợp công ty cổ phần muốn giảm vốn thì phải thực hiện theo cách thức giảm vốn điều lệ công ty cổ phần nào và các điều kiện giảm vốn công ty cổ phần là gì. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới các công ty cổ phần các quy định về giảm vốn của công ty cổ phần, quy trình giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

Điều kiện giảm vốn công ty cổ phần

Công ty cổ phần được giảm vốn khi đáp ứng điều kiện là sau khi giảm vốn công ty cổ phần vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

tăng giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Cách thức giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể giảm vốn qua hình thức giảm vốn điều lệ công ty cổ phần đó là mua lại cổ phần của công ty. Công ty cổ phần có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán. Khi mua lại cổ phần đã bán phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty cổ phần mua lại.

Thủ tục giảm vốn của công ty cổ phần

Sau khi công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán, công ty cổ phần phải đăng ký giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông báo giảm vốn điều lệ;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;
  • Báo cáo tài chính của công ty cổ phần tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
  • Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Quy trình giảm vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần nộp hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần tới phòng đăng ký kinh doanh ở nơi công ty cổ phần có địa chỉ trụ sở. Sau khi nhận được hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lẹ của hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần sau 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty cổ phần nộp đủ hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần hợp lệ.

Các công ty cổ phần muốn tăng giảm vốn điều lệ nhưng chưa biết phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.

0934562586

tag: tnhh   thành   viên   loại   2   hay   2018   2017   2019   mtv