Home / Tổng hợp / Thủ tục góp vốn kinh doanh

Thủ tục góp vốn kinh doanh

Thủ tục góp vốn kinh doanh

Khi kinh doanh vốn là thứ không thể thiếu của doanh nghiệp. Các thành viên góp vốn vào để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Vậy vốn đăng ký kinh doanh là gì? Theo quy định về vốn đăng ký kinh doanh của Luật doanh nghiệp thì góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Phần vốn được các thành viên góp vào doanh nghiệp được gọi là vốn trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

von

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Các thành viên có thể góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Trước đây, khi kinh doanh những ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần làm xác nhận vốn đăng ký kinh doanh. Theo luật doanh nghiệp mới doanh nghiệp không cần làm xác nhận vốn đăng ký kinh doanh. Các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Sau khi thành viên góp vốn vào công ty, công ty phải lập sổ đăng ký thành viên, trao giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên công ty. Như vậy, là doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục góp vốn kinh doanh.

Gọi Ngay!