Home / Dịch vụ / Thủ tục lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh có vai trò là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh tại nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở hoặc có chi nhánh. Doanh nghiệp có thể có nhiều địa điểm kinh doanh để kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh là một trong số ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Để thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu. Nội dung thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm: mã số doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, tên địa chỉ địa điểm kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh, thông tin về người đứng đầu địa điểm kinh doanh, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của người đứng đầu chi nhánh trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh.

 tiếng  anh  business  address  gì  yếu  tố  quan  trọng  văn  bia  bỏ không  chuyển  xăng  dầu  dời  chấm  dứt  qua  mạng  in  english  thay  đổi  cần  tờ  google  map  giải  phụ  thuê  hà  đông  ngân  hàng  hóa  đơn  hải  internet  xin  xác  như  thế  nào  lại  thuận  lợi  vàng  miếng  sjc  mới  mang  mở  đâu  online  tìm  bắc  giang  chọn  phong  thủy  quán  cà  phê  phép  quần  áo  ăn  cách  quận  hai  bà  trưng  đống  đa  hoàng  mai  cấm  rượu  spa  sang  đồ  trang  thuốc  tốt  uống  đh  nghệ  nhau  giữa  học  mau  xuất  mẫu  bản  kê  khai  thú  y  2017  năm  2016  lựa  phở  24  nhất  tiền kiện  ai  biên  bổ  sung  bí  biểu  biển  doanh khác  cùng  doanh hộ  doanh tại đồng  mượn  chợ  kho  kiểm  tra  nghiệm  đúng  khái  niệm  nhà  đất những  nghĩa  trình  nhượng vẽ  vi  phạm  xử  lý  du  lịch  đình  cổ  phần  nên  hay  cứu  xóa  di  hủy  cửa

Quy trình thực hiện thủ tục đăng  ký địa điểm kinh doanh:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký lập địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi có địa chỉ địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành  lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, nếu hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh chưa hợp lệ, phòng đăng  ký  kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung  hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký lập địa điểm kinh doanh đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau khi lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải đóng nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh, tiến hành khắc con dấu của địa điểm kinh doanh và thực hiện các thủ tục về thuế để hạch toán chi phí hoạt động của địa điểm kinh doanh.

 tiếng  anh  business  address  gì  yếu  tố  quan  trọng  văn  bia  bỏ không  chuyển  xăng  dầu  dời  chấm  dứt  qua  mạng  in  english  thay  đổi  cần  tờ  google  map  giải  phụ  thuê  hà  đông  ngân  hàng  hóa  đơn  hải  internet  xin  xác  như  thế  nào  lại  thuận  lợi  vàng  miếng  sjc  mới  mang  mở  đâu  online  tìm  bắc  giang  chọn  phong  thủy  quán  cà  phê  phép  quần  áo  ăn  cách  quận  hai  bà  trưng  đống  đa  hoàng  mai  cấm  rượu  spa  sang  đồ  trang  thuốc  tốt  uống  đh  nghệ  nhau  giữa  học  mau  xuất  mẫu  bản  kê  khai  thú  y  2017  năm  2016  lựa  phở  24  nhất  tiền kiện  ai  biên  bổ  sung  bí  biểu  biển  doanh khác  cùng  doanh hộ  doanh tại đồng  mượn  chợ  kho  kiểm  tra  nghiệm  đúng  khái  niệm  nhà  đất những  nghĩa  trình  nhượng vẽ  vi  phạm  xử  lý  du  lịch  đình  cổ  phần  nên  hay  cứu  xóa  di  hủy  cửa

Dịch vụ đăng ký lập địa điểm kinh doanh

Để giúp các doanh nghiệp có thể đăng ký lập địa điểm kinh doanh được nhanh chóng. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các doanh nghiệp dịch vụ đăng ký lập địa điểm kinh doanh. Các doanh nghiệp có nhu cầu lập địa điểm kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục lập địa điểm kinh doanh và cung cấp dịch vụ lập địa điểm kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!