Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Nếu giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty thì khi thay đổi giám đốc công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để các doanh nghiệp tham khảo.

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Tùy từng loại hình doanh  nghiệp mà công ty cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật phù hợp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( theo mẫu );
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty cổ phần;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp công ty cổ phần chỉ thay đổi tên người đại diện theo pháp luật không thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật thì thẩm quyền thuộc Hội đồng quản trị công ty cổ phần. Nếu công ty cổ phần thay đổi người đại diện theo pháp luật có thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật thì thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh một thành viên

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 tv bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( theo mẫu );
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty cổ phần;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh hai thành viên trở lên

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( theo mẫu );
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phòng đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thông tin người đại diện theo pháp luật đã thay đổi. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh  nghiệp.

tag: chuyển   tổng   chữ   mtv   vận   khí   nam   bộ gì   trong   nhiều   mấy   trước   chết   tiếng   anh   ai   02   trách   nhiệm   hạn   nước   ngoài   số   lượng   vốn   tại   tra   cứu   đềgì   trong   nhiều   mấy   trước   chết   tiếng   anh   ai   02   trách   nhiệm   hạn   nước   ngoài   số   lượng   vốn   tại   tra   cứu   đề   đứng

Gọi Ngay!