Ca dao tục ngữ về chí công vô tư

 Chí công vô tư là gì

 Chí công là rất mực công bằng, công tâm; vô tư là không được có lòng riêng, thiên tư, thiên vị “tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán”, đem lòng chí công, vô tư đối với người, với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”

 Ví dụ về chí công vô tư

  • Không thiên vị,che dấu những hành vi sai trái của mọi người.
  • Kiên quyết xử phạt những hành vi sai trái vi phạm nội quy, luật pháp.
  • Không im lặng, thờ ơ trước những hành vi sai trái, chưa đúng.
  • Ủng hộ,nghe theo, thực hiện những ý kiến mà mình cho là có ích.
  • Không nhận hối lộ

 Ca dao tục ngữ về chí công vô tư

  Tha kẻ gian, oan người ngay.

 – Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

 – Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay.

 – Cầm cân nảy mực.

 – Bênh lí, không bênh thân.

 – Ăn cho đều, kêu cho sòng.

 – Ăn cho đều tiêu cho sòng.

 – Vay thì trả, chạm thì đền.

 Bề trên ở chẳng kỷ cương

 Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa

 Thượng bất chính, hạ tắc loạn

 Thương em anh để trong lòng

 Việc quan anh cứ phép công anh làm

 Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư .

 

 Quân pháp bất vị thân

 Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà

 Người trên đứng đắng, kẻ dưới dám nhờn

 Vua xử thần tử, thần bất tử bất trung

 Tha kẻ gian, oan người ngay.

 Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

 Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay

 Bênh lí, không bênh thân

 Cầm cân nảy mực.

  

  

  

 tag: liên hệ bản gdcd 9 bài thu hoạch giai đoạn nay biểu câu chuyện ngắn