Các thành tố của quá trình dạy học

Thành tố là gì

yếu tố trực tiếp tạo nên một chỉnh thể
phương pháp phân tích thành tố
thành tố của ngữ là từ

Các thành tố của quá trình dạy học

Quá trình dạy học bao gồm nhiều thành tố như: mục đích và nhiệm vụ dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học, kết quả dạy học… Quá trình này diễn ra và tác động qua lại với môi trường kinh tế – xã hội, môi trường khoa học – công nghệ, môi trường quốc tế hoá….

 

 

 

 

 

 

Tag: biện cải cách hành chính nhằm xây dựng nào trong hệ thống trị việt nam chất bao những tốt hay xấu khả năng hứng thú cho người mỗi tống bình thương hiệu văn hóa cơ bản lượng giáo dục thpt hà thứ nữ thê lập ty giá rẻ biến iphone webcam trung xem phim bán yêu khuynh mc ngô chí