Công ty luxshare tuyển dụng – Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quý, năm, quản lý, theo dõi thực hiện kế hoạch dự án, đảm bảo các chỉ tiêu xuất suất phù hợp với thị trường.

– Đánh giá, phân tích tình hình thị trường về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của công ty, dự báo về kế hoạch sắp tới.

– Tham mưu, cố vấn cho ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến kế hoạch, lựa chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

– Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng hóa của công ty.

– Phối hợp với các phòng ban thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra.

– Phân bổ công việc cho cấp dưới, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

– Xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

– Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động, khuyến nghị cải tiến, sửa đổi. Báo cáo cho ban giám đốc về tiến độ sản xuất, kế hoạch thực hiện sản xuất của doanh nghiệp.

– Tham gia chuẩn bị và quản lý ngân sách, theo dõi và kiểm soát chi tiêu.

– Cung cấp, đào tạo phát triển nhân viên.

– Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao cho.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tinh thần làm việc tích cực, tạo uy tín tốt đối với nhân viên, cấp trên, đối tác, khách hàng.

– Có trách nhiệm quản lý

– Kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3 năm trở lên.

THÔNG TIN KHÁC

Độ tuổi: 18 – 65

Công Ty TNHH Luxshare – ICT ( VIiệt Nam ) nhà máy Quang Châu 1

Tag: luxshare-ict việt (việt nam) dụng bắc giang (nghệ an) 2020 số điện thoại nghệ an tử hồ sơ xin yên