Công ty phạt tiền người lao động có đúng không

Công ty phạt tiền người lao động có đúng không ?

Điều 128 Luật lao động 2012 quy định những hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

“Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.”

Như vậy, Theo quy định trên thì người sử dụng lao động không được dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Trường hợp công ty phạt tiền đối với người lao động thì công ty bị xử lý như thế nào ?

Nếu vi phạm, công ty sẽ phải chịu phạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 59/2013/NĐ-CP:

“Điều 15. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động;

b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

….”

 

tag: viên   môi   herbalife   ebc   dược   lan   chi   mỹ   xả   thải   chứng   khoán   formosa   urc   chế   tài   chính