Đề án thành lập công ty con

Đề án thành lập công ty con

Thành lập công ty con là một vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của pháp luật về công ty con để các doanh nghiệp có đề án thành lập công ty con hiểu hơn về mô hình hoạt động công ty  mẹ – công  ty con.

Công ty con là gì ?

Theo quy định Điều 189 Luật doanh nghiệp về công ty mẹ, công ty con như sau:

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

– Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

– Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Văn bản pháp luật về thành lập công ty con

-Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP

-Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Điều kiện thành lập công ty con

Cũng giống như khi thành lập công ty mẹ, công ty con phải đáp ứng các điều kiện về tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng  ký trước đó, địa chỉ của công ty con phải rõ ràng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi thành lập công ty con cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty con

Để thành lập công ty con, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty con phù hợp với loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty con bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

-Điều lệ công ty con

-Danh sách thành viên, cổ đông góp vốn thành lập công ty con  ( khi thành  lập công ty con là công ty cổ phần, công ty tnhh 2 thành viên trở lên)

-Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên/cổ đông công ty là cá nhân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập đối với thành viên,cổ đông công ty là tổ chức. Giấ

-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập công ty con

Quy trình thành lập công ty con: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty con tới phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty con có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty con hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty con.

 Công ty con tiến hành khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng  ký kinh doanh trước khi sử dụng con dấu.

Dịch vụ thành lập công ty con

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thành lập công ty con uy tín, trọn  gói. Các doanh nghiệp có nhu cầu  thành lập công ty con hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ  thành  lập công ty con.

0934562586