Di chúc thừa kế

Nội dung di chúc thừa kế

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng mẫu di chúc thừa kế để khách hàng tham khảo

 Di chúc thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày   tháng   năm 20  . Tại: ……. Địa chỉ: ………………………………………… Chúng tôi gồm:

  1. ………………….., sinh năm …………;

CMND số: ……… do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày …………..;

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………..

  1. ……………., sinh năm …………….;

CMND số: ……….. do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ……………;

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………

Chúng tôi với tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt; Không bị lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép. Chúng tôi  tự nguyện lập bản Di  chúc này với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: DI SẢN, ĐỊA CHỈ DI SẢN:

Chúng tôi là đồng sở hữu, sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: …………………..- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………, MS: …………., số QĐ cấp: ………………do UBND quận ……………….cấp ngày ……….., đứng tên người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Đồng sở hữu: Bà ………….. và bà …………….. Cụ thể như sau:

*Thửa đất được quyền sử dụng:

   – Thửa đất số: ,                      – Tờ bản đồ số:;

– Địa chỉ: ………………………………………

– Diện tích: …………….. m2 Bằng chữ: (Năm mươi bảy phẩy chín mét vuông);

– Hình thức sử dụng:

+Sử dụng riêng: …………..  m2;

+Sử dụng chung: ………. m2;

– Mục đích sử dụng: ………………….;

– Thời hạn sử dụng: ……………;

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất:

Nhà bê tông ……….tầng; DTXD: ………… m2; DTSD: ………….. m2.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG DI CHÚC:

Chúng tôi để lại toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ………. ……… – Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………….., MS: ……….., số QĐ cấp: …………….. do UBND quận ……………….. cấp ngày ………… cho những người có tên sau:

  1. Ông ………………., sinh năm:………….;

CMND số: …………. do công an …………………… ngày ………………..;

  1. Ông …………………… sinh năm: …………..;

CMND số: ……………. do công an …………… cấp ngày …………….

Cùng có Hộ khẩu thường trú tại: …………………………..

ĐIỀU 3. QUYỀN CỦA NGƯỜI LẬP DI CHÚC:

            Kể từ khi lập và ký di chúc này, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ:

             Ông ……………… và ông ………….. phải có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng chúng tôi khi chúng tôi già yếu, ốm đau, bệnh tật kể từ nay cho đến cuối đời (đến khi chúng tôi chết).

Chúng tôi mong con, cháu thực hiện việc thờ cúng đối với ông, bà tổ tiên, hiếu kính hương khói những ngày lễ tết. Chúng tôi mong con, cháu trong gia đình luôn mạnh khỏe, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, cùng bảo ban nhau sống hòa thuận, hạnh phúc.

ĐIỀU 5. GIỮ VÀ CÔNG BỐ DI CHÚC:

         Sau khi chúng tôi qua đời (chúng tôi chết – Căn cứ theo Giấy chứng tử do chính quyền địa phương nơi cư trú cuối cùng đăng ký và cấp), ông ……………. và ông ……………. phải thực hiện đúng theo nội dung bản Di chúc này và được tiến hành các thủ tục khai nhận thừa kế theo Di chúc để đăng ký sang tên đối với quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. CAM KẾT KHÁC:

– Chúng tôi không để lại di sản thừa kế cho bất cứ một ai khác ngoài ông ……………. và ông ………………. .

– Chúng tôi đã đọc lại nội dung Di chúc và nhờ Công chứng viên đáng máy bản Di chúc này;

– Chúng tôi lập bản Di chúc này trong điều kiện sức khoẻ bình thường, minh mẫn, không bị ai lừa dối, ép buộc;

Bản Di chúc này đã được chúng tôi tuyên bố trước mặt Công chứng viên và đã được Công chứng viên đánh máy lại. Đây là bản di chúc do chúng tôi lập thể hiện đầy đủ, rõ ràng và dứt khoát ý chí của chúng tôi. Chúng tôi đã tự đọc lại, nghe Công chứng viên giải thích rõ nội dung của Di chúc. Chúng tôi công nhận Bản Di chúc này là rõ ràng, đầy đủ và thể hiện đúng ý, nguyện vọng để lại di sản của chúng tôi. Chúng tôi cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng./.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)