Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại hà nội

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại hà nội

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại Hà Nội. Khi quý khách sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ:

  • Tư vấn các vấn đề về loại hình doanh nghiệp, về tên gọi, về địa chỉ trụ sở, về vốn kinh doanh, về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh……
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty, đăng ký hộ kinh doanh;
  • Thay mặt quý khách làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh;
  • Tư vấn các thủ tục về thuế ban đầu của doanh nghiệp, hộ cá thể;
  • Cung cấp dịch vụ phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có nhu cầu phát hành hóa đơn.

Thời gian thực hiện thủ tục làm giấy phép kinh doanh

  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký giấy phép: trong 01 ngày làm việc
  • Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh: 5-7 ngày làm việc đối với doanh nghiệp, 03 ngày làm việc đối với hộ kinh doanh.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

0934562586