Giới thiệu công ty niso

Công ty cổ phần NISO – Là chủ sở hữu và quản lý nhiều thương hiệu trong lĩnh vực Ẩm thực tại Việt Nam.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều thương hiệu đang sở hữu, NISO trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thị trường. Với định nghĩa thương hiệu công ty “Nhịp đập cuộc sống”, NISO mong muốn tạo nên những thương hiệu phù hợp với nhu cầu và sở thích của khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, NISO tự tin khi đã mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo từ những thương hiệu mình tạo ra.

Với 4 tiêu chí sau:

– Liêm chính trong kinh doanh: Chúng tôi tin rằng sự liêm chính là một trong những yếu tố quyết định thành công và cũng chính là yếu tố gia tăng mức độ tin tưởng, yêu mến và gắn bó của khách hàng đối với các thương hiệu

– Bảo vệ môi trường: Đối với NISO, một trong những trách nhiệm mà doanh nghiêp luôn nên hướng về là gop phần duy trì một cuộc sống xanh, lành mạnh và môi trường trong sạch cho sự phát triển bền vững của đất nước và mỗi cá nhân

– An toàn lao động: Từ góc nhìn của một doanh nghiệp, NISO luôn trân trọng sự đóng góp của từng nhân viên và môi trường lao động an toàn, lành mạnh cho đội ngũ nhân viên luôn nằm trong mục tiêu quan trọng cần duy trì của NISO

– An sinh xã hội: Trách nhiệm với sự phát triển trong đời sống xã hội là trách nhiệm mà mỗi thành viên của NISO luôn xem trọng và nỗ lực để đạt được.

Address: 204C Nguyen Van Huong Str, Thao Dien Ward, District 2, HCM City

Phone: 02837 446 645 – Email: customerservice@saigontaste.com

Tag: cp tuyển dụng thông