Giới thiệu công ty traphaco

Giới thiệu công ty traphaco

Với tầm nhìn xa về chiến lược “Con đường sức khỏe xanh”, ngày 06/6/2006 Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO, gọi tắt là TRAPHACO CNC để thực hiện sứ mệnh cao cả: mang sức khỏe xanh đến với cộng đồng bằng những sản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

Ngày 21/6/2006, Công ty được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 22/7/2014 với các ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất, buôn bán dược phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu làm thuốc, thuốc thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế;

+ Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược.

Công ty đã tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy trên tổng diện tích hơn 30.000 m2 và trang bị các dây chuyền, máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2007.

Công ty luôn chú trọng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và hiện đại nhất như: Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành Dược theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới GMP – WHO, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, công cụ 5S, công cụ quản lý KPI,… Qua quá trình áp dụng, Công ty đã được các tổ chức chuyên môn đánh giá và cấp giấy chứng nhận. Công ty là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dược phẩmcó nguồn gốc từ dược liệu tự nhiên đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận GMP-WHO từ năm 2009.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần traphaco

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần traphaco

https://khotrithucso.com/doc/p/bao-cao-thuc-tap-tai-cong-ty-co-phan-traphaco-65702

Công ty dược phẩm traphaco tuyển dụng

http://www.traphacocnc.com/chi-tiet-bai-viet/342/thong-bao-tuyen-dung-nhan-su.html

Báo cáo tài chính của công ty cổ phần traphaco

https://www.traphaco.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong/21-bao-cao-tai-chinh.html

Tag: thu mua đinh lăng cp phân