Giới thiệu công ty trc

 Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất tiền thân là Công Ty Cao su Thống Nhất được thành lập theo quyết định số: 97/QĐ.UB ngày 05/11/1991 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu về việc thành lập Công Ty Cao su Thống Nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Ngày 07/3/2003 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quyết định số 260/QĐ-TTg về việc sắp xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả DNNN;  Ngày 25/5/2003 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4654/Qđ-UB về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 07/3/2003 của Thủ Tướng Chính Phủ;

 Ngày 23/12/2005, UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt phương án và chuyển Công Ty Cao su Thống Nhất thành Công ty cổ phần tại Quyết định số 4993/QĐ.UBND. Tổng vốn điều lệ là 192.500.000.000,đồng được chia thành 19.250.000, cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000,đồng; Trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 51%; cố đông chiến lược là 9,8%; cổ phần ưu đãi cho người lao động là 2,91%; cổ phân bán đấu giá công khai là : 36,3% (tính trên vốn điều lệ)

 Ngày 26/6/2006, Công ty tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thành lập Công Ty cổ Phần Cao su Thống Nhất chính thức hoạt động và đăng ký hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500100424 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh — Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

 Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HOSE với mã chứng khoán là TNC ngày 22/8/2007.
Tổng số lao động hiện nay :       385   người. Trong đó :

 + Thạc sỹ :     01 người;                   +    Đại học : 33 người

 + Cao đẳng : 02 người                     +    Trung cấp : 19 người;

 + Công nhân qua đào tạo tay nghề : 330 người (chiếm hơn 85% trong tổng số lao động).

 * Cơ sở vật chất:

 Tổng diện tích vườn cây cao su : 2.055,27ha.

 Trong đó :

 + Diện tích vườn cây khai thác là 853,83ha,

 + Diện tích vườn cây xây dựng cơ bản là 1.201,44ha.

 Công ty hiện có 01 nhà máy chế biến cao su sản phẩm mủ tờ RSS có công suât 1.000 tấn/năm và 01 Nhà máy mủ cốm SVR công suất 2.500 tấn/năm.

 –  Về Chế biến hạt điều: Chế biến từ 800 đến 1.200 tấn thành phẩm/năm (bao gồm cả hàng gia công cho đơn vị khác)

 Ngoài ra, Công ty còn quản lý phần vốn góp trong Liên doanh cảng Bà Rịa – Serece chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ, với số tiền góp vốn là 1.796.000 USD.

 Các sản phẩm của Công ty đều đạt tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở đã tạo được niềm tin và ấn tượng tốt đối với khách hàng và các đối tác. Việc cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, giá cạnh tranh được khách hàng tin tưởng đã mang lại giá trị và thương hiệu (TRC) của Công ty trên thị trường trong nước và quôc tế. Bên cạnh đó công ty đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường đã làm cho hoạt động của Công ty ngày càng bền vững.

 Chất lượng các loại sản phẩm : Sản phẩm cao su cốm SVR được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 3769 : 2016, và Hiệp Hội Cao su Việt nam cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “ Cao su Việt Nam” . Sản phẩm Cao su tờ xông khói RSS đạt tiêu chuẩn cơ sở 01/2007/CSTN là sản phẩm đạt chất lượng có uy tín trên thị trường; Chất lượng sản phẩm hạt điều nhân đạt tiêu chuẩn TCVN 4850:2010.

 + Quản lý chất lượng :Công ty đang áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2015.

 Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Điện thoại: 0254.3823119 – Fax: 0254.3823120

 Email: caosuthongnhatbrvt@gmail.com

 Website: www.trc.com.vn

 Tag: etrc