Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2016 tăng hơn rất nhiều so với số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2012 và các năm trước khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Một trong những lý do mà nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục mở thêm ngành nghề kinh doanh đó là hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh từ khi luật doanh nghiệp 2014 đơn giản hơn so với trước đây. Cụ thể, sau khi doanh nghiệp quyết định mở rộng ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp mở rộng kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

thu tuc

 Trước đây, trong hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn, về chứng chỉ hành nghề và các điều kiện khác, doanh nghiệp phải nộp kèm chứng chỉ hành nghề, giấy tờ chứng minh về vốn và các giấy tờ khác chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện để kinh doanh ngành nghề đó. Theo luật doanh nghiệp 2014, khi thực hiện thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đối với những ngành nghề có điều kiện, trong hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp không cần nộp kèm giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề mà doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh.

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

 Để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.

nganh nghe

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh(theo mẫu) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

-Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

-Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục mở thêm ngành nghề kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày đủ hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp lệ. Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy xác nhận về việc đã thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý doanh nghiệp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh. Quý doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

0934562586