Lời bài hát cháu yêu cô chú công nhân

 Lời bài hát cháu yêu cô chú công nhân

 Chú công nhân xây nhà cao tầng.

 Cô công nhân dệt may áo mới.

 Cháu vui múa hát yêu cô công nhân.

 Cháu luôn nhớ ơn cô chú công nhân.

  

  

 tag: bài lời beat mp3 chau tác giả giáo án dạy âm nhạc tải karaoke không nhac khong loi tổ chức nào đã đưa chủ nghĩa mác – lênin vào phong trào là nước việt nam?