Lời bài hát hỏi vợ ngoại thành

Lời bài hát hỏi vợ ngoại thành

Sẽ có một ngày,
Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm.
Thăm đồng ruộng sâu,
Thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lao.
Xưa đã cùng em tưới vườn trầu,
Nghiêng nắng hàng cau xanh dạt dào.
Bên giàn thiên lý bên khóm mai
Ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà.
Sẽ có một ngày,
Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm.
Ngôi trường nhiều năm
Anh đã cùng em không thể nào quên.
Thương áo bà ba bên vườn nhà
Em ngắm vầng trăng non thì thầm
Anh về nội ô bao yến oanh
Đừng quên ước hẹn tinh em ngoại thành.
Em ơi! Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng
Anh luôn trong mong sẽ có một ngày ang về thăm quê
Hỏi tuổi trồng cây và hỏi vùng cao
Con chim manh manh hót câu tình tứ
Một vầng trăng…