Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty

Đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên và công ty hợp danh thì trong hồ sơ lập chi nhánh phải có quyết định hội đồng thành viên, đối với công ty cổ phần cần có quyết định của hđqt, đối với công ty tnhh mtv cần có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh của công ty. Luật Ngô Gia xin chia sẻ nội dung của quyết định thành lập chi nhánh của công ty.

Trong quyết định cần có các nội dung: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, căn cứ ban hành quyết định, tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, thông tin về người đứng đầu chi nhánh  ( họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND/ thẻ căn cước/hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại), cá nhân có nghĩa vụ thực hiện các nội dung của quyết định, chữ ký của chủ tịch HĐTV, HĐQT, chủ sở hữu công ty……

Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về mẫu quyết định thành lập chi nhánh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

0934562586