Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2016

Những con số biết nói – phản ánh môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang khởi sắc bắt đầu từ năm 2016.

+ Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2016: Số lượng công ty được thành lập năm 2016 đạt kỉ lục và sẽ rất khó để xô đổ kỉ lục này: 110.000 doanh nghiệp mới được thành lập trên cả nước

+ Danh sách các công ty thành lập năm 2016 có số vốn đăng ký cũng đạt mức kỉ lục: 891.094 tỉ đồng đạt mức trên 8 tỉ cho 1 doanh nghiệp

+ 26.700 doanh nghiệp tư nhân quay trở lại hoạt động năm 2016

+ Chưa đến 3 ngày đó là thời gian xử lý thủ tục thành lập công ty vào năm 2016, sau khi thi hành luật doanh nghiệp 2014 mới nhất.

Đây sẽ là bước đà giúp Việt Nam tiến gần với slogan “Quốc gia khởi nghiệp”