Ngày thành lập bộ đội biên phòng

Ngày thành lập bộ đội biên phòng

Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, bờ biển, giới tuyến và các lực lượng vũ trang khác chuyên trách công tác bảo vệ nội địa và biên phòng, giao cho ngành công an trực tiếp chỉ đạo, lấy tên là lực lượng Cảnh vệ. Lực lượng Cảnh vệ gồm: Cảnh vệ Biên phòng và Cảnh vệ Nội địa.

Ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 100 – TTg về việc thành lập một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân Vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an.

Công an nhân dân Vũ trang có nhiệm vụ “Trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng”.

Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm 2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia trong đó quy định ngày 3 tháng 3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”

Do vậy, kể  từ năm 1959 đến nay, ngày 3 tháng 3 hàng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của BĐBP và ngày Biên phòng toàn dân.

BĐBP là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, là thành phần quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam; là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Ngày 3 tháng 3 năm 2019 này, BĐBP tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019).

tag: lễ   ý   nghĩa   lịch   sử   hình   ảnh   nào   được   vào   học   viện