Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hóa đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.

Khi lập hóa đơn cần phải thực hiện theo các nguyên tắc lập hóa đơn đã được pháp luật quy định. Vậy, các nguyên tắc lập hóa đơn là gì, quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây:

Nội dung bài viết