Những công việc doanh nghiệp phải thực hiện trước ngày 31/03/2020

Những công việc doanh nghiệp phải thực hiện trước ngày 31/03/2020

Trước ngày 31/03/2020 có những loại tờ khai, báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thểm quyền.

Dưới đây là một số báo cáo, tờ khai mà doanh nghiệp cần lưu ý

  • Trước ngày 03/03/2020: Nộp Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2020 ( nếu có) đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  • Chậm nhất là ngày 20/03/2020: Nộp tờ khai thuế Thu nhập cá nhân tháng 02/2020 ( đối với doanh nghiệp khai Thuế TNCN theo tháng ) đến cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Chậm nhất là ngày 20/03/2020: Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2020 ( đối với doanh nghiệp khai Thuế GTGT theo tháng ) đến cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Chậm nhất là ngày 20/03/2020: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020 ( đối với doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng ) đến cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Những công việc doanh nghiệp phải thực hiện trước ngày 31/03/2020

  • Chậm nhất là ngày 31/03/2020: Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2019 đến cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Chậm nhất là ngày 31/03/2020: Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 đến cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Chậm nhất là ngày 31/03/2020: Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2029 đến cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Chậm nhất là ngày 31/03/2020: Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 03/2020 đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh.
  • Chậm nhất là ngày 31/03/2020: Trích nộp kinh phí công đoàn của tháng 3/2020 đến liên quan lao động ( LĐLĐ cấp tỉnh trực tiếp hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm: – LĐLD huyện, quận, thị xã, Thafh  phố thuộc tỉnh nơi doanh  nghiệp đặt trụ sở hoặc Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công  nghệ cao, khu kinh tế nếu doanh  nghiệp thuộc các khu vực này.