Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

1. Điều kiện xét tuyển viên chức

Cụ thể, người dự tuyển viên chức phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định 29/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển viên chức có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên đồng thời phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật (căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2012);

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, hành nghề hoặc năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định pháp luật.

Đặc biệt, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Như vậy, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện xét tuyển viên chức nêu trên và cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển thì mới được dự tuyển thông qua hình thức xét tuyển.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4×6) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………….. Nam □ Nữ □
Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………
Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg
Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………………………………
Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:…………….

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ Tên trường, cơ sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng chỉ Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………..

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………..

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

 

tag: cách 2019 mẫu hướng dẫn 6 bidv