Quy trình tái cấu trúc công ty

Quy trình tái cấu trúc công ty

Tái cấu trúc công ty là một xu hướng mà rất nhiều công ty muốn thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là tái cấu trúc trong quản trị công ty. Luật Ngô Gia xin tư vấn tới các doanh nghiệp đang có kế hoạch và xây dựng đề án, phương án tái cấu trúc công ty.

Tái cấu trúc công ty là gì

Có thể hiểu tái cấu trúc công ty là việc sắp xếp lại hệ thống quản lý quản trị như thay đổi cơ cấu tổ chức, xây dựng lại quy chế, quy trình thực hiện tất cả các công tác, tiến hành đầu tư công nghệ, loại bỏ những hoạt động, lĩnh vực kinh doanh không phù hợp của công ty tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển.

Quy trình tái cấu trúc công ty

Quy trình tái cấu trúc công ty được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh, về thị trường cung –cầu  để có thể xây dựng phương án sản xuất, phân phối sản phẩm.

Bước 2 : Xây dựng mô hình cấu trúc hiện hữu của doanh nghiệp trên các khía cạnh: sản phẩm, thị trường mục tiêu, công nghệ, hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế hoạt động, chất lượng nhân lực), các dự án đang triển khai.

Bước 3: Phân tích cấu trúc hiện hữu củadoanh nghiệp có phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ bối cảnh mới của môi trưởng kinh doanh hay không, để từ đó chỉ ra các khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu.

Bước 4: Từ những khám phá được những khía cạnh cần thực hiện tái cơ cấu, xác định mục tiêu tái cơ cấu trên các nội dung bao gồm: định hướng khách hàng mục tiêu, định hướng thay đổi sản phẩm, và định hướng thay đổi công nghệ.

Bước 5: Xác định giải pháp, chương trình, dự án để thực hiện thành công các mục tiêu tái cơ cấu trên các khía cạnh: Hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, quy chế, quy trình), Đầu tư công nghệ; cải tiến phương thức phân phố, và loại bỏ các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp (thoái vốn).

Bước 6: Để đảm bảo các giải pháp tái cơ cấu được thực hiện thành công, doanh nghiệp cần có chiến lược huy động nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu như nguồn vốn, huy động nhân lực phù hợp cho mục tiêu tái cơ cấu, thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác phù hợp.

Năm 2014, 2015 có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính ngân hàng, các công ty có vốn nhà nước thực hiện tái cấu trúc mẫu như:  đường sắt việt nam, thuốc lá việt nam, tổng công ty lương thực miền nam, tổng công ty hàng hải việt nam, tổng công ty thép, công ty cổ phần than uông bí, công ty cà phê việt nam, tổng công ty đường sắt, tổng công ty sông đà, công ty tnhh mtv giấy, tổng công ty lương thực miền bắc.