So sánh luật nghĩa vụ quân sự 2005 và 2015

So sánh luật nghĩa vụ quân sự 2005 và 2015

Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015 được Quốc hội nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19-6 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố vào ngày 3-7. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. So với Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015 có một số thay đổi. Phóng viên đã trao đổi với Thượng tá NGUYỄN HỮU- Trưởng ban Quân lực – Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu những điểm mới này.

* Thưa đồng chí, Luật Nghĩa vụ quân sự (HVQS) sửa đổi năm 2015 có những điểm gì thay đổi so với Luật NVQS năm 2005 ?

– Luật NVQS năm 2015 có một số thay đổi, đó là: Luật này không đưa Luật phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp vào như trước đây mà đề nghị Quốc hội đưa Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng vào một luật riêng.

Một thay đổi quan trọng đó là thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan-binh sĩ (HSQ – BS ) là 24 tháng, so với Luật cũ tăng thêm 6 tháng. Độ tuổi gọi công dân nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi so với Luật cũ không thay đổi. Nhưng đối với công dân đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Các đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ bao gồm: công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe  NVQS quận, huyện; công dân là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động, chưa đến tuổi lao động trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra do chính quyền xã, phường xác nhận; công dân là 1 con bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; có anh chị em là HSQ-BS đang phục vụ tại ngũ, HSQ-BS đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;  đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang đào tạo trình độ đại học chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 1 khóa đào tạo của 1 trình độ đào tạo, tức là học trung cấp thì không được miễn hoãn.

Các đối tượng miễn gọi nhập ngũ bao gồm: con liệt sĩ, con thương binh hạng 1, 1 anh hoặc 1 em trai của liệt sĩ, 1 con của thương binh hạng 2, 1 con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, 1 con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thời gian gọi nhập ngũ hằng năm 1 lần vào tháng 2 hoặc 3 hằng năm, thời gian cụ thể do Chính phủ quy định.

* Luật NVQS sửa đổi năm 2015 với những điểm mới như vậy sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với chất lượng, số lượng gọi thanh niên nhập ngũ hằng năm cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên khi phục vụ quân đội ?

– Việc sửa đổi Luật NVQS góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, giải quyết vấn đề công bằng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia thực hiện NVQS, bảo đảm cân đối số lượng thanh niên nhập ngũ giữa các quận, huyện.

Đối với công dân nhập ngũ trong thời gian tại ngũ thì thân nhân được hưởng bảo hiểm y tế, con được miễn giảm học phí khi đang học tại các cơ sở giáo dục; khi xuất ngũ được trợ cấp đào tạo việc làm, được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của BHXH. Quá trình phục vụ tại ngũ được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để HSQ-BS yên tâm phục vụ quân đội theo quy định của pháp luật.

Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là

Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự 2015

– Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân.

– Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ rổ quốc.

– Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá.

 

 

 

Tag: hướng dẫn nội dung bản chương 62